مجید حسینی به ترابزون اسپور ترکیه پیوست

438

صحبت های مجید حسینی بعد از عقد قرارداد با ترابزون اسپور ترکیه--- اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/hashiyehbazigari/ --