کلونوسکپی

995
کلونوسکوپی روشی برای درمان بیماری های روده و دستگاه گوارش: توسط پروفسور شهرام آگاه فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسونوگرافی از پزشکان کلینیک مجازی (ویکلینیک) Vclinic.io
pixel