دفتر فروش شرکت صنایع نساجی پودینه بافت

75
نمایشگاه و دفتر فروش شرکت صنایع نساجی پودینه بافت : تهران، بازار عباس آباد، خیابان حمام چال، کوچه زیبا، پاساژ بزرگ قائم، طبقه اول، پلاک 219~214 کد پستی 95459-11637 تهران- ایران تلفن: 021-55893051 021-55893052 021-55893053 فاکس: 55893054 -21-98+ Instagram: https://www.instagram.com/pudineh_baft Telegram: https://t.me/PudinehBaft
pixel