مقابله باباج افزار(Ransomware)-کسپرسکی شرکت دوران پارت1

152
روش های مقابله با باج افزار (Ransomware) توسط تیم آنتی ویروس کسپرسکی (kaspersky) شرکت داده پردازان دوران (Douran Group) - پارت اول
pixel