روایت اول سومین دوره از نشست شهید بیاضی زاده در استان قم

7
روایت روز نخست سومین دوره از سلسله نشست های منطقه ای شهید بیاضی زاده ️قم - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
pixel