امارات و آمریکا سوختگیری هوایی برفراز آبهای جزایر ایرانی جنگ افروزی

153

امارات متحده عربی بعد از سفر جان بولتون به امارات عملیاتهای تحریک آمیز برای ایجاد جنگ می کند. ایران توجهی به جنگندههای عرب نمی کند.امارات متحده عربی، ایالات متحده برای سوختگیری هواپیما در میان خلیج فارس در مواجهه با تنش ها با ایران پیوست امارات متحده عربی Mirage 2000، فالکون Desert F-16 امارات متحده عربی و سوختگیری F-35A ایالات متحده آمریکا در حالی که از منطقه تنش بین ایران و آمریکا پرواز می کند در منطقه خلیج فارس United Arab Emirates Mirage 2000, an Emirati F-16 Desert Falcon a US F-35A re

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده