مثبت گرایی | علی میرصادقی

561
روانشناسی مثبت گرایی علی میرصادقی سلیگمن و میهالی عقیده دارند که روان­شناسی مثبت ­گرا به دنبال بهبود کیفیت زندگی افراد و پیشگیری از آسیب های روانی ناشی از زندگی بی ­ثمر و بی­ معنا است. بنابراین در کل می ­توان گفت که هدف روان شناسی مثبت­ گرا ایجاد تسهیل در تغییر تمرکز روان­شناسی از اشتغال صرف با ترمیم بدترین چیزها در زندگی، به سمت به وجود آوردن کیفیت­ های مثبت است جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره B را به 3000909030 پیامک کنید.
pixel