آموزش نحوی کار با کول باکس مجهز به دیتالاگر پرینتردار دارستان صنعت

189
آموزش نحوی کار با کول باکس مجهز به دیتالاگر پرینتردار دارستان صنعت . در این فیم چگونگی و نحوه ی کار با کول باکس دارستان صنعت آموزش داده شده است. این کول باکس برای حمل خون و فرآورده های خونی و همچنین حمل نمونه آزمایشگاهی استفاده می گردد.
pixel