روایتگری حاج احمد شهیدی در هیئت جنت الحسین فرهنگیان

241

یادواره شهدای تربیت معلم استان تهران درهیئت جنت الحسین(ع) دانشگاه فرهنگیان شهیدبهشتی تهران روایتگری جانباز دفاع مقدس حاج احمد شهیدی هیئت هفتگی دوشنبه ها برگزار می شود

pixel