احراز هویت غیر حضوری سجام

55,797
جهت فعالیت در بازار سرمایه و معامله در بورس، پس از ثبت نام در سامانه سجام، انجام فرآیند احراز هویت الزامی است. کارگزاری سهم آشنا، اولین شرکت کارگزاری است که سامانه احراز هویت غیر حضوری (الکترونیکی) را راه اندازی نموده است. کسب اطلاعاب بیشتر: ashena.ir
pixel