یا حسین اینجا نیا، حکیمه کمایی، خوانش شیدا حبیبی

228
یاحسین اینجا نیا! اینجا زمینش پربلاست خاص وعامش گفته اند اینجا زمین کربلاست یا حسین گر آمدی کودک نیاور با خودت! دختری نوباوه و کوچک نیاور با خودت! یاحسین این جا نیا! این جا کمین اشقیاست خود شنیدم مردعابر گفت زمین کربلاست یاحسین آب آوری عطشان نیاور باخودت! جان مادر یا حسین طفلان نیاور باخودت! یاحسین شش ماهه را قنداقه کن دریک سپر! جان زهرایت بیا و اصغرت میدان نبر!
Sheyda Habibi 103 دنبال کننده
pixel