افتتاح بزرگ ترین کارخانه دارو های ضدسرطان در خاورمیانه

173
بزرگ ترین کارخانه تولید دارو های ضدسرطان خاورمیانه و همچنین بخش بیوتکنولوژی گروه دارویی صبح دوشنبه با حضور «حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به بهره برداری رسید.
pixel