2- 2- روش های بدون نظارت (آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی)

163
آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی - اسلاید 2 - قسمت 2 - روش های بدون نظارت: اتوانکدرها و شبکه های مولد / اسلایدها در سایت گیتهاب دانش جوی: https://daneshjoy.ir/ai/deep_intro / اطلاعات بیشتر و آموزش های دیگر در سایت دانش جوی: https://daneshjoy.ir
دانش جوی 16 دنبال کننده
pixel