ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با واکسن های خارجی و داخلی کرونا

115
آشنایی با واکسن های کرونای خارجی موجود در ایران سینو فارم چین واکسن ویروسی کشته کوواکسین هندی واکسن ویروسی کشته اسپوتنیک روسیه واکسن آدنوویروسی استرازنکا واکسن آدنو ویروسی انگلیسی تولید کره جنوبی واکسن های ایرانی در چه مرحله ای هستند: واکسن برکت ویروس کشته در فاز نهایی بالینی بزودی آماده تولید واکسن پاستور-کوبا پروتیین نوترکیب کونژوگه مراحل آخر و آماده تولید واکسن رازی پروتیین نوترکیب دو مرحله تزریق یک مرحله استنشاقی فاز یک آماده ورود فاز ۲ واکسن شهید فخری زاده ویروسی کشته فاز یک

zzaq

2 ماه پیش
مادران باردار هم میتونن واکسن بزنن؟

Mohandes_m

3 ماه پیش
بنا برگفته های قبلی شما ، این گزاره درسته که بهتره از واکسن انگلیسی و روسی (به دلیل عوارض احتمالی بلندمدت) استفاده نکنیم؟!
پروفسور علی کرمی واکسن های کشته بهتر است
pixel