تحلیل یک حدیث تحف العقول

418

قسمتی از سخنرانی استاد پناهیان در مبحث حماسه سازان ظهور. جلسه8. حدیث از امیر المومنین علی علیه السلام در خصوص اخلاق بزرگ منشی به روایت بسیار زیبا.

سجاد SECAD.ir
سجاد SECAD.ir 161 دنبال کننده