ده حرکت تقویتی با کش تمرین

96,580
ده حرکت تقویتی عمومی بدن سازی با استفاده از کش تمرین (با تشکر از کانال ایروبیک مانیا @aerobicmania)
کمان-یار 58 دنبال کننده
pixel