عشق یعنی....

17,966
عشق مثل تو قصه ها نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یک عمری گول غصه ها را خوردیم واسه هرکی برامون تب نمی کرد مردیم
pixel