ساندویچ همبرگر معمولی

207

این ساندویچ از همبرگر معمولی به همراه مخلفات سالاد ماکارونی مخصوص،سس مخصوص،گوجه،خیارشور و کاهو و کلم تشکیل میشود.