ماهی کت‌چرمی موباله: Paramonacanthus japonicus

14,666
ماهی کت‌چرمی موباله (Paramonacanthus japonicus)، از تک‌خارماهیان است که در بعضی منابع جزو ماهیان ایران طبقه‌بندی شده است. این ماهی از گیاهان و جلبک‌ها و نیز بیمهرگان کفزی تغذیه می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Paramonacanthus-japonicus.html
pixel