سرقت خلاقانه موتور در حوالی شهرک اکباتان (www.4ekbatan.ir)

113
فیلم سرقت موتور سیکلتی را نشان می دهد که معمولا سرقت آن کار راحتی نیست و به همین دلیل بدون روشن کردن این کار انجام می گیرد. محل سرقت در اتوبان مخصوص نرسیده به شهرک اکباتان جنب کارخانه نوآوری آزادی است.
pixel