کلیپ بهره برداری ازخط انتقال گاز دامغان،کیا، ساری و نکا

176

دستاوردهای شرکت ملی گاز ایران در دولت یازدهم

pixel