از FATF تا خود تحریمی | آیا ایران خود را محدود و امنیت ملی اش را معامله می کند؟

569

از FATF تا خود تحریمی | آیا ایران خود را محدود و امنیت ملی اش را معامله می کند؟ | سید یاسر جبرائیلی پاسخ می دهد

IranFilm
IranFilm 4.6 هزار دنبال کننده