عاشقای سیکس پک بیان

2,659

یادتون باشه... سیکس پک تو باشگاه ساخته میشه اما این تغذیه شماست که اجازه میده سکس پکتون دیده بشه... تنوع تمرینی عضلات شکم+ رژیم غذایی کم چرب + تمرینات هوازی = سیکس پک