ربات زیر سقفی همیار در خانه

43
43 بازدید
اشتراک گذاری
این ربات ژاپنی به دلیل ساختار خانه های کوچک ژاپن به صورت آویزان طراحی شده تا در کار های خانه کمک کند
pixel