واسه نونه واسه اینکه تو بخندی _ محمد اصفهانی

484

برنامه زنگ هفت هر روز ساعت 19:20 به مسائل روز می پردازد و با یک کلید واژه آن را با شما به گفتمان می نشیند. مسابقه تلفنی، معرفی برنامه های شبکه هفت سیما، موسیقی، خبر علمی فن آوری، عکس منتخب جهانی و ... دیگر بخش های این برنامه می باشد. فیلم های بیشتر در https://goo.gl/uPWwtL