عذرخواهی از دولت، مردم خوبی نبودیم!

249

دیروز چه خبر؟ عذر خواهی از مسئولین بخاطر اینکه مردم خوبی نبودیم، سوگل طهماسبی از دوست افغان ش می گوید.

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده