وضعیت نامناسب پناهجویان ایرانی در صربستان و کرواسی

2,496

پناهجویان ایرانی از وضعیت نامناسب اردوگاهی در مرز صربستان و کرواسی می گویند

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده