کاوش معاونت میراث فرهنگی استان تهران در بازار حضرتی

85
در این فیلم مستند که به همت خبرگزاری ایسنا تهیه و تولید شده است ، کاوش های باستان شناسی در بازار حضرتی تهران به سرپرستی دکتر قدیر افروند معرفی می شود
pixel