توقف تولید پراید

321

رادیو ایران - 19 مرداد 98- 14:00| پلیس یک بار دیگر بر لزوم توقف تولید پراید در سال 99 تاکید کرده است. / پیک نیمروزی

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده