کنایه سنگین رضارفیع به وزیر نیرو در برنامه زنده

182

بخور بخور جای دیگر است، ما باید روزی یک وعده غذا بخوریم

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8