گیم پلی Shadow Of Mordor

487

در بوته ها مخفی شوید و منتظر یک گارد محاظ بمانید تا نزدیک شود و هنگامیکه به اندازه کافی نزدیک شد او را از بین ببرید و به پیشروی خود ادامه دهید از ساختمان بالا بروید و بدون اینکه کماندار متوجه شود شمشیر خود را در بدن او فرو کنید و بدن او را که به پایین سقوط میکند مشاهده کنید. این مراحلی بود که در طول بازی Shadow Of Mordor بارها تجربه خواهید کرد.

pskade
pskade 184 دنبال کننده