شرکت صهیونیستی یوبی سافت را بهتر بشناسید

93
اگر سی دی شرکت ...بازی سازی را در خانه مشاهده کردید شما مجوز قتل و خشونت و مستهجن گرایی را برای فرزند خود صادر کردید منتشر کنید تا همه بدانند #حجت-الاسلام-دهقان-چناری
pixel