برنامه عافیت با موضوع کرونا ویروس از استودیو سلامت استان زنجان -قسمت دهم

42

برنامه عافیت با موضوع کرونا ویروس از استودیو سلامت استان زنجان با حضور دکتر جعفری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیزنجان - قسمت دهم – هفتم فروردین – صبح

pixel