گوینده رادیو خانم نسترن حسنی | گوینده نریشن ، کتاب صوتی

11,474
گوینده نریشن : خانم نسترن حسنی گوینده رادیو علاوه بر اینکه گوینده نریشن و تیزر تبلیغاتی هستند راوی کتاب های صوتی نیز می باشند کلیپ پیوست تکه ای از کتاب زندگی اینجوریه می باشد. خانم حسنی گوینده بیش از بیست جلد کتاب صوتی می باشند. لازم به ذکر است که ایشان مجری همایش و سمینار نیز می باشند. وب سایت : http://www.nastaranhassani.ir
pixel