باغ هلو شگفت انگیز

195
دوپنیکس گالکسی
دوپنیکس گالکسی 0 دنبال‌ کننده

نتایج حیرت انگیز محصولات DOPNIX (دوپنیکس) شرکت بسپار دانش سبز بنیان در باغ هلوی اقا ینظری در پارس اباد مغان -طبق اضهار اقای نظری از این باغ 175 تن محصول از سه هکتار به دست امده است