انعقاد قرار‌داد توسعه دانشگاه خاتم در ناحیه نوآوری پردیس

1,162
انعقاد قرار‌داد توسعه دانشگاه خاتم در ناحیه نوآوری پردیس ( فاز 4 ) با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور | 15 آبان 1399

Chok

1 ماه پیش
سلام میشه دنبال کنید
pixel