دفاع مقدس؛ یکی از عقلانی ترین حوادث ملیت ایران بود.

4,231
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس
pixel