کارگاه صدا و آواز «مهدی محمدی»،آموزشگاه موسیقی چند مضراب

172
بخشی از کارگاه تخصصی صدا و آواز که در خردادماه ۹۸ در آموزشگاه موسیقی چند مضراب برگزار شد. مدرس :مهدی محمدی . موسیقی متن چشم های تو . موسیقی:بابک وزیری ترانه سرا:بابک صحرایی آواز:مهدی محمدی www.chandmezrab.com
pixel