فلفل دلمه ای رنگی اصفهان

479

بهترین فلفل دلمه موجود در بازار ایران و مناسب برای صادرات فلفل دلمه ای رنگی اصفهان که تولید گلخانه های استان اصفهان می باشد، است. | https://sabzino.com/products/bell-pepper

سبزینو بزرگترین تامین کننده انواع فلفل در کشور

سبزینو بزرگترین تامین کننده انواع فلفل در کشور

8 ماه پیش
https://soundcloud.com/sabzinoiran/isfahan-bell-pepper فلفل دلمه رنگی اصفهان