نخستین دوره آنلاین آشنایی با الگوی تعالی سازمانی

63
این دوره که به صورت مجازی و آنلاین طی 19 و 20 خردادماه جاری برگزار می شود به مباحثی از جمله اینکه مدل تعالی سازمانی چیست و چرا به آن نیاز داریم؛ چگونه براساس مدل تعالی سازمانی، سازمان خود را در مسیر تعالی قرار دهیم؛ چگونه حوزه های رشد و ارتقای سازمان خود را با منطق ارزیابی رادار شناسایی کنیم و فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی چگونه به رشد فردی، سازمانی و ملّی ما کمک می کند، می پردازد.
pixel