زبـان سـوم

1,150
برای مشاهده کامل این فیلم آموزشی به لینک مستقیم https://goo.gl/CT1JhS مراجعه کنید- با تدریس استاد مرتاضی در گروه آموزشی پــرواز-این مجموعه شامل ۶ دی وی دی است و کلیه دروس زبان انگلیسی سال سوم را در بر می گیرد. در این مجموعه گرامر و لغات دروس ۱ تا ۶ زبان سوم به طور کامل، همراه تست های،...-شما میتوانید برای تهیه کامل این مجموعه آموزشی به وب سایت WWW.PARVAZ99.IR مراجعه نمائید.
pixel