استوری کرونا (مقابله با کرونا)

1,812
ذره... 29 دنبال‌ کننده
1,812 بازدید
اشتراک گذاری
داستان جالب برای محافظت از خود در مقابل کرونا ... کرونا را جدی بگیریم ، استوری کرونا ، استوری برای اینستاگرام برای کرونا ، کرونا و انسان ، کرونا و مامان ، پارسا ، پدر و مامان عزیز ، کرونا و بیمارستان ، کرونا را جدی بگیریم ، خطر در کمین است ، کرونا را جدی بگیریم ، همه در خانه بمانیم ، استوری کرونا و در خانه بمانیم
ذره... 29 دنبال کننده
pixel