جلسه دوم کلاس آموزش مداحی - قسمت ششم

1,189

در این بخش مدیریت زمان در جلسات و داشتن نگاهی تخصصی به مداحی هاست.