مغایرت محصول دریافتی با محصول موجود در سایت در خرید های اینترنتی

43

در خرید اینترنتی ممکن است کالای خریداری شده، وصف مورد نظر را نداشته باشد. در این صورت ممکن است فروشنده به جهت استفاده خریدار از اختیارات قانونی خود، مکلف شود مبلغ دریافتی را عودت کند.

pixel