نخستین نمایشگاه تخصصی و مشترک جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

525
شبکه یک- 1 مهر 99- 14:00| ایران بعد از سال ها یک نمایشگاه تجاری-خدماتی بزرگ در افغانستان برپا کرده است. نمایشگاه مشترک تخصصی ایران و افغانستان در بخش های خدمات فنی - مهندسی شامل (انرژی، برق و مخابرات) و خدمات شهری به مدت سه روز برگزار می شود.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel