آموزش تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو در سیستم گلستان

11,597

دانشجوی گرامی، به منظور مشاهده نحوه تغییر و ویرایش اطلاعات شخصی خود در سیستم گلستان، فایل آموزشی را ملاحظه فرمایید.