طراحی و تولید بزرگ ترین فرش ماشینی جهان در اصفهان (خبرنگار:ستوده)

294
شرکت قالی سلیمان با بهره گیری از کارکنان متخصص و ماشین آلات به روز بزرگترین فرش ماشینی جهان ( 700 مترمربع ) طراحی و تولید کرد. این فرش به سفارش کشور عمان ساخته شده و در مسجد مرباد شهر صلاله پهن می شود. گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما از این فرش نفیس
pixel