اموزش تخصصی زبان برنامه نویسی پایتون (Python) -جلسه هفتم رابط گرافیکی GUI PyQt5

61

در این اموزش موضوعات تخصصی زبان برنامه نویسی آسان پایتون (Python) اموزش داده می شود در این جلسه کار کلیدهای رادیویی Radio Button در کتابخانه گرافیکی PyQt5 مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه فعال کردن و چک کردن این کلیدهای رادیویی در پایتون بررسی می شود