پنیر بف روی هر نونی میشینه

1,207

پنیر بف رامک همان پنیر پاکتی خوشمزه ست که برای اولین بار در بسته بندی لیوانی مناسب تولید شده که رسیدن به خوشمزگی را خیلی آسان تر از قبل کرده. یک محصول در دو بسته بندی رامک دوست بزرگ و کوچک