طلای آب شده شرطی در کیمیا نرم افزار حسابداری طلا

1,272
* اگر جواب عیار، اشتباه وارد شد راه حل چیست؟ * آبشده شرطی از شخصی دریافت شده اما نمی خواهیم 750 عیار لحاظ بشه * جواب عیار شرطی را کجا ثبت کنیم؟ * آبشده شرطی را چطوری فاکتور کنیم و دریافت بزنیم؟ www.KimiaDevelop.com برای اطلاعات بیشتر لطفا با 021.55589379 تماس بگیرید
pixel